petak, 22. svibnja 2009.

BOLEST SMRTI Tea Tupajić

PONEDJELJAK 25.5.2009. 20:00
VELIKA DVORANA TEATRA &TD


Projekt je zasnovan na pokušaju odbacivanja ideje o postavljanju/pravljenju/završavanju predstave kao specifične političke geste prema gledatelju u korist pristupu stvaranju predstave kao stvaranju polja mogućnosti. Na koji način izrazito učiniti mogućim, odnosno ostvariti takvu situaciju unutar izvedbe u kojoj se sama izvedba konstruira kroz gledateljevu aktivnost gledanja kao aktivnog, kreativnog, autonomnog čina?
Polazišni materijal jest tekst kao zadatost i njegovo čitanje kao individualna, privatna operacija koja, preseljena u javni, dijeljeni kontekst izvedbe, zahtjeva drugi tip angažmana od gledatelja, na drugačiji način u njoj pro/izvodi različite oblike znanja i odnosa, stvara svojstvenu ekonomiju pažnje.
Ono u čemu je čitanje kao radnja/čin potpuno suprotan (a utoliko zanimljiv) izvedbenoj situaciji jest pored imaginativne, kondicionalne sfere u kojoj se njegov proizvod zadržava, mogućnost individualne organizacije recepcije kroz vrijeme. Polje slobode/rada! koje se tu za gledatelja otvara sukobljava se s karakteristikom situacije izvedbe kao akcijom i pažnjom organiziranog načina provođenja vremena i zahtjeva od gledatelja ponovno promišljanje na/čina gledanja unutar izvedbe i preraspodjele osobnih gledateljskih kreativnih potencijala u svrhu razvijanja specifičnog načina mišljenja unutar okvira situacije izvedbe.

Režija, izvođačica: Tea Tupajić
Suradnik: Florent Delval

O autorici: Rođena 1984. u Sarajevu. Apsolvirala kazališnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Radi u Zagrebu i inozemstvu, na solo-projektima i u suradnji sa Janom Ritsemom, Tenom Novak, Goranom Ferčecom, Florentom Delvalom...U 2009. artist-in-residence na Tanzquartier u Beču.

Projekt je ostvaren na i uz pomoć Performing arts foruma, St. Erme, Francuska.

Nema komentara: